Hakkımızda

“Sen Ol Diye – Biz Varız“ bakış açısı ile kurulan ve bu doğrultuda birçok noktada çalışmalar yürüten SenOLDiye; Koçluk yaklaşımı ile, genç potansiyellerimizin bireysel farkındalık ve gelişimlerinin her zaman daha iyiye gitmesini amaçlayarak 2019 Mayıs ayında kuruluş temelini atmıştır.

Amacımız, sadece Türkiye genelinde değil, bir çok ülkede genç potansiyellerimize ulaşmak ve bireysel gelişimlerine fayda sağlamaktır.


SenOlDiye platformu, Koçluluğa ilgi duyan, merak eden ve uzman Koç’larımızın aktif katılımı ile, bu yönde bireysel farkındalıklarını artırmaya gönüllü genç potansiyellerimizin gelişimlerine daha fazla ışık tutmak üzere yola çıkmış gönüllü bir topluluktur. Farkındalık üzerine kurulmuş bu platformumuz; birbirinden öğrenmeye, beslenmeye açık, yüksek farkındalığa sahip ve bir o kadar da vizyoner bakış açısında olan bir oluşumdur.


Tüm çalışmalarında Koçluk mesleği etik kurallarını öncelikli olarak benimsemekte, genç potansiyellerimizde de farkındalığı her daim daha fazla yaratmayı ve paylaşmayı borç bilmektedir.

SenOlDiye, özellikle günümüz koşulları içerisinde genç potansiyellerimizi yakından  değerlendirdiğimizde, bu paylaşım ortaklığının ve ihtiyacının farkında olan, deneyimli Koç’larımızın katkıları ile fikir ve hayal ürünü olarak ortaya çıkmıştır.


Bu yolculukta, Koçluk mesleğine gönül veren Koç’larımıza, tüm paylaşım ortaklarımıza, yanımızda oldukları ve destekledikleri için teşekkür eder, geleceği şekillendirme sürecinde ise genç potansiyellerimizin yanında bulunmaktan dolayı çok şanslı ve mutlu olduğumuzu bir kez daha paylaşmak isteriz.

 

 

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyon : Daha başarılı bir gelecek için; farkındalığı yüksek, ne istediğini bilen güçlü nesiller yaratma yolculuğunda gençlerimize çözüm ortağı ve gelişim öncüsü olmaktır.

 

Sadece bugüne değil, gelecek ihtiyaçlara da maksimum cevap verebilecek; sürekli öğrenen ve gelişen, hayalleri olan, hayallerini hedeflerine taşımaya kararlı ve bu yolculukta büyük bir motivasyon güdüsü ile ilerlemeye istekli genç potansiyellerimizin  “kendi versiyonlarının en iyisini yaratma” noktasında farkındalık sağlamaya ve kendilerini bulmaya yardımcı olmaktır.

Misyon : Gelecek potansiyellerimizin ;

§  Farkındalık ve bakış açılarını geliştirmek,

§  Kendilerini keşfetmelerine destek olmak  ve

 

§  Koçluk mesleğine her zaman daha fazla değer katmak için varız.

Değerlerimiz :

§  İnsan Odaklı Olmak

§ Gelişime Açık Olmak ve Farkındalık Yaratmak

§  Açık İletişim ve Tarafsız Olmak

§  Güven Veren ve Tutarlı Kişilikte Olmak

§  Duyarlı Olmak

§  Sürdürülebilir  ve Vizyoner Olmak

§ Yaratıcı Düşünce ve İnovatif  Bakış Açısına Sahip Olmak

§ Kişisel Veri ve Bilgi Güvenliği Kurallarına Uygun Davranmak

§ Etik Yaklaşım ve Mesleki Sorumluluk Taşıyan Olmak 

§  Sosyal Sorumluluk Bilincinde Olmak